Media


Leigh’s interviews have been aired on these stations:

WFLD Chicago, IL
WTXF Philadelphia, PA
WAGA Atlanta, GA
KRIV Houston, TX
WTTG Washington, DC
WFXT Boston, MA
KSAZ Phoenix (Prescott), AZ
KZJO Seattle, WA
KCPQ Seattle, WA
WTVT Tampa, FL
WJBK Detroit, MI
KMSP Minneapolis-St. Paul, MN
KDVR Denver, CO
WOFL Orlando, FL
WJW Cleveland, OH
KTXL Sacramnto-Stkton-Modesto
KPDX Portland, OR
WTVD Raleigh-Durham, NC
KPLR St. Louis, MO
KTVI St. Louis, MO
WZTV Nashville
TNKUSI San Diego, CA
KSWB San Diego